نوشته‌ها توسط الهام افتخاری

بازگشت به خانه
مقالات روز

همگرایی گرانشی و تابع جرم اولیه کهکشانهای بیضوی

  یکی از عناصر مهم در شکل‌گیری کهکشان‌ها تابع جرم ستاره‌ای اولیه‌ی(۱) آنهاست. تابع جرم اولیه، توزیع جرم ستاره‌ای را هنگام تولد ستاره‌ها به ما می‌دهد؛ در واقع تابع جرم …