نوشته‌ها توسط غزاله عرفانیان‌فر

بازگشت به خانه
مقالات روز

اثر انحراف دیسک کهکشان‌ها بر رشته‌ی اصلی کهکشان‌های فعال

تاثیر انحراف دیسک کهکشان‌ها بر شیب و پراکندگی رشته‌ی اصلی ستاره‌زایی در کیهان نزدیک.

مقالات روز

ساختار کهکشان‌ها عاملی تأثیرگذار بر شیب و پراکندگی رشته‌ی اصلی ستاره‌زایی

بررسی رابطه‌ی بین نرخ ستاره‌زایی و شکل کهکشان‌ها با استفاده از داده‌های تلسکوپ هابل و اسپیتزر.

مقالات روز

تحول فعالیت‌های ستاره‌زایی در گروه‌های کهکشانی

تاریخ ستاره‌زایی کیهان روند رو به افزایشی پس از مهبانگ دارد. ما در این تحقیق سعی به پاسخگویی این سوال داریم که آیا عوامل خارجی تاثیری بر کاهش نرخ ستاره‌زایی دارند یا خیر. عوامل خارجی آن دسته از عواملی هستند که به محیطی که کهکشان در طول عمر خود زندگی می‌کند وابسته‌اند.