برچسب "اخترفیزیک"

بازگشت به خانه
مقالات روز

ساختار کهکشان‌های کم‌جرم

منجمان ساختار کینماتیکی کهکشان‌های کم‌جرم را با استفاده از طیف‌سنج میدان انتگرالی بررسی کرده‌اند.

مقالات روز

بررسی اثر ابرنواخترها بر روی تحول و دینامیک ابرهای ملکولی

تشکیل ابرهای ملکولی، توده‌های چگال و نهایتا شکل‌گیری ستارگان در نتیجه‌ی تاثیر متقابل گرانش، میدان‌های مغناطیسی، بازخوردهای ستاره‌ای و آشوب(۱) در محیط تنظیم می‌شود. به عنوان مثال آشوب اثری دوگانه در تحول …

مقالات روز

تکرار یک فوران رادیویی سریع

مشاهده‌ی ده فوران رادیویی سریع از جهت آشکارسازی FRB121102.

مقالات روز

اختروش‌های کم‌درخشش نوع ۱ و کره‌وارهای درخشان میزبانشان

اختروش‌های کم‌درخشش فاصله‌ی خالی بین اختروش‌های با انتقال‌به‌سرخ زیاد و سیفرت‌های محلی را پر می‌کنند. این اختروش‌ها هسته‌ی کهکشانی فعال قوی دارند و در عین حال جزییات کهکشان‌ اطرافشان قابل رویت است.

مقالات روز

جستجو برای کشف منابع نقطه‌ای نوترینوها

ترکیب داده‌های نوترینوی دو رصدخانه‌ی IceCube و ANTARES ما را به کشف منابع نقطه‌ای نوترینوها نزدیک‌تر می‌کند.

مقالات آموزشی

نوبل فیزیک ۲۰۱۵ برای نوترینوها

جایزه‌ی نوبل فیزیک امسال را نوترینوها از آنِ خود کردند.

مقالات روز

آیا تمام شکاف‌ها‌ی مشاهده‌شده در تصاویر آلما را سیاره‌ها ایجاد کرده‌اند؟

آیا شکاف‌ها و حلقه‌هایی که در تصاویر اخیر آلما مشاهده شده‌اند، در حین فرآیند شکل‌گیری سیاره‌ها به وجود آمده‌اند؟

مقالات روز

کهکشان‌های سرد

بررسی توزیع طیف انرژی برخی از کهکشان‌ها در محدوده‌ی زیرمیلی‌متری، نشان می‌دهد که احتمالا مؤلفه‌ی گرد و غباری سردی در این کهکشان‌ها وجود دارد.

مقالات روز

کشف یک ابرنواختر نوع ۲ از طریق بررسی یک نوترینو

نوترینوهای رصدشده در زمین، منجر به کشف یک ابرنواختر جدید شده‌اند. هرچند این ابرنواختر به احتمال زیاد منبع تولید‌کننده‌ی این نوترینوها نبوده است، اما ابرنواختر غیرعادی و جالبی است و تلاش‌ها برای کشف منابع گذاری اخترفیزیکی نوترینوها به روش دنبال‌کردن نوترینوهای رصدشده با استفاده از امواج الکترومغناطیسی ادامه دارد.

مقالات روز

فوران یک نواختر قرمز

فوران M31N 2015-01a رخدادی بسیار درخشان محسوب می‌شود که در بیشینه‌ی درخشندگی مرئی خود به حدود یک میلیون برابر درخشندگی خورشید می‌رسد. این منبع گذرا به احتمال زیاد یک نواختر قرمز است!