برچسب "امواج رادیویی"

بازگشت به خانه
مقالات روز

سیاهچاله‌های ابرپرجرم مرکزی و تاثیر آن‌ها بر تولید ستاره در کهکشان‌ها

آیا رشد سیاهچاله‌ی ابرپرجرم مرکزی تاثیری بر ستاره‌زایی در کهکشان‌ها دارد؟

مقالات روز

مطالعه‌ی مستقیم فوران‌های رادیویی سریع

مطالعه‌ی جدیدی از فوران‌های رادیویی سریع مربوط به بررسی مستقیم زاویه‌ای با دقت‌های زیرثانیه‌ی قوسی.

مقالات روز

کشف همتای گذرای پرتو گاما برای یک فوران رادیویی سریع

کشف همتای پرتو گاما برای یک فوران رادیویی سریع برای اولین بار که به شناخت ما از پدیده‌ی فوران رادیویی سریع و مطالعات کیهانی کمک می‌کند.

مقالات روز

تصویر فراژرف هابل از دید تلسکوپ رادیویی آلما

رصدهای آرایه‌ی رادیویی آلما به بهبود دانش ما از کیهان دوردست و تحول کهکشان‌ها کمک می‌کند.

مقالات روز

تکرار یک فوران رادیویی سریع

مشاهده‌ی ده فوران رادیویی سریع از جهت آشکارسازی FRB121102.

مقالات روز

میدان‌های مغناطیسی اولیه و خط ۲۱ سانتی‌متر هیدروژن

خط ۲۱ سانتی‌متر هیدروژن یا خط ‌HI بارها در اخترفیزیک ظاهر می‌شود. این خط طیفی اشاره به تابش الکترومغناطیسی‌ای دارد که توسط تغییر در انرژی لایه‌های اتم هیدروژن ایجاد می‌شود …

مقالات روز

کاوش تابش رادیویی در بهمن‌های هوایی

رصدخانه‌ی پیر اوژه (Pierre Auger Observatory) به منظور مطالعه و کشف منابع و مشخصات پرتوهای کیهانی پرانرژی (بیشتر از ۱۰ به توان ۱۸ الکترون ولت) ساخته شده است. این رصدخانه …