برچسب "بلازار"

بازگشت به خانه
مقالات روز

ویژگی‌های چندطیفی یک کهکشان سیفرت

بررسی چندطیفی یک کهکشان سیفرت خط باریک و مقایسه‌ی شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با بلازارها