برچسب "خورشید"

بازگشت به خانه
مقالات روز

آیا حبابی از گازهای داغ منظومه‌ی ما را احاطه کرده است؟

مدت زیادی است که منجمان در پی یافتن منشا حضور یک پرتو ایکس مشاهده‌شده‌ هستند. برخی بر این باور بوده‌اند که بادهای خورشیدی مسبب ایجاد این اشعه‌ی مشاهده‌شده است و …

مقالات آموزشی

تأثیر نواحی ‌آرام (کم فعالِ مغناطیسی) سطح خورشید در گرمایش لایه‌های رنگین‌کره و تاج

مطالعه‌ی خورشید به عنوان نزدیکترین ستاره به زمین، اهمیت به سزایی در شناخت ساختار سایر ستارگان دوردست در هستی دارد. در حالی که دستاوردهای بسیار مهمی طی دهه‌های اخیر در …

واژه‌نامه

تاج خورشید – Corona

بیرونی‌ترین لایه خورشید است که دمای بسیار زیاد و چگالی کمی دارد.

واژه‌نامه

لکه‌‌ی خورشیدی – Sunspot

ناحیه تیره‌ای بر سطح خورشید است، که بر اثر میدان مغناطیسی منطقه‌ای شدید خورشید، به طور موقت در لایه نورسپهر(فوتوسفر) خورشید به وجود می‌آید.