برچسب "دنباله‌دار"

بازگشت به خانه
مقالات روز

شبیه‌سازی دینامیک یون و الکترون در برهم‌کنش باد خورشیدی با یک دنباله‌دار

بررسی فیزیک پیچیده‌ی پلاسمای مملو از جرم از طریق مطالعه‌ی یک دنباله‌دار

مقالات روز

مطالعه‌‌ی فروپاشی صخره‌ای بر روی دنباله‌دار ۶۷-پی چوریوموف-گراسیمِنکو

در میان انبوهی از تصاویر ارسالی از دوربین‌های ماموریت روزتا، پژوهشگران سیر تکاملی فروپاشی صخره‌ای بر روی دنباله‌دار ۶۷-پی چوریوموف-گراسیمنکو را بررسی کرده‌اند.

مقالات روز

مروری بر جدیدترین یافته‌های کاوشگر رُزِتا

اولین تجزیه و تحلیل کاملِ داده‌های فضاپیمای اروپایی رُزِتا نشان می‌دهد که دنباله‌دار ۶۷-پی در دوردست‌های منظومه‌ی شمسی، جایی در کمربند کویپر، شکل گرفته است.