برچسب "ستاره"

بازگشت به خانه
مقالات روز

چگونه کهکشان‌های غیرستاره‌زا رشد می‌کنند؟

آنچه که از طبقه‌بندی کهکشان‌ها به طور معمول تصور می‌شود، تقسیم‌بندی آنها براساس ریخت ظاهری آنهاست که معمولا به دو دسته‌ی عمده‌ی کهکشان‌های بیضوی و کهکشان‌های مارپیچی اطلاق می‌شوند. با …

مقالات روز

رد پای غبار میان‌ستاره‌ای در اعماق دریاهای زمین

دانشمندان نشان داده‌اند که تابش‌های آهن-۶۰ که پیشتر در اعماق دریاهای زمین اندازه‌گیری شده بود منشا میان‌ستاره‌ای دارد!

مقالات روز

محاسبه‌ی ستاره‌زایی با استفاده از خطوط طیفی

«آهنگ ستاره‌زایی» کهکشان‌ها یکی از کمیت‌های مهم در بهتر فهمیدن تحول کهکشان‌هاست. در این مقاله مولفان مشخصه‌های گوناگون آهنگ ستاره‌زایی را با یکدیگر مقایسه می‌کنند.

مقالات روز

تکرار یک فوران رادیویی سریع

مشاهده‌ی ده فوران رادیویی سریع از جهت آشکارسازی FRB121102.

مقالات روز

پرتوهای گاما ۰.۴ ثانیه بعد از کشف امواج گرانشی

تلسکوپ فرمی، امواج الکترومغناطیسی گاما را ۰.۴ ثانیه بعد از اولین امواج گرانشی کشف‌شده، از جهت یکسان در آسمان آشکار کرده است.

مقالات روز

کم‌شدن قدر ظاهری یک ستاره‌

بررسی تصاویر قدیمی یک ستاره‌ی معمولی (از نوع F3 V) از ۱۸۹۰ تا ۱۹۸۹نشان می‌دهند که در این مدت قدر ظاهری این ستاره مقدار قابل‌توجهی کاهش یافته است.

مقالات روز

تاثیر متغیرهای بلنددوره بر نور کهکشان M87

مولفان این مقاله مدل‌های جمعیت ستاره‌ای‌ جدیدی ساخته‌اند که در آن تاثیر متغیرهای بلنددوره در نظر گرفته‌ شده است و نتایج آن‌ها با داده‌های کهکشان M87 مقایسه شده است.

مقالات روز

ساختار سینماتیکی کهکشان‌های دور

منجمان چگونه از روی طیف کهکشان به حرکت ستاره‌های داخل آن پی می‌برند؟

مقالات روز

ناپدیدشدن ستاره‌های پرجرم

کسری از ستا‌ره‌های پرجرم زندگی خود را به جای یک انفجار ابرنواختری پرنور، با رمبش برای تشکیل یک سیاهچاله به پایان می‌رسانند.