برچسب "ستاره"

بازگشت به خانه
مقالات روز

تاثیر متغیرهای بلنددوره بر نور کهکشان M87

مولفان این مقاله مدل‌های جمعیت ستاره‌ای‌ جدیدی ساخته‌اند که در آن تاثیر متغیرهای بلنددوره در نظر گرفته‌ شده است و نتایج آن‌ها با داده‌های کهکشان M87 مقایسه شده است.

مقالات روز

ساختار سینماتیکی کهکشان‌های دور

منجمان چگونه از روی طیف کهکشان به حرکت ستاره‌های داخل آن پی می‌برند؟

مقالات روز

ناپدیدشدن ستاره‌های پرجرم

کسری از ستا‌ره‌های پرجرم زندگی خود را به جای یک انفجار ابرنواختری پرنور، با رمبش برای تشکیل یک سیاهچاله به پایان می‌رسانند.

مقالات روز

گذر سیاره‌ی کوچک از جلوی یک کوتوله‌ی سفید

اخیرا در داده‌های کپلر، گذری از مقابل یک کوتوله‌ی سفید با دوره‌ی تناوب ۴.۵ ساعت مشاهده شده است که به احتمال زیاد ناشی از گذر یک خردسیاره است.

مقالات روز

کشف عوارض عجیب و سریع در قرص اطراف یک ستاره

ستاره‌ی کوتوله و جوان AU-میکروسکوپ یکی از ستاره‌های نزدیک به ما است که عوارض جدیدی در قرص اطرافش کشف شده‌اند که با سرعت زیادی در حال دور شدن از ستاره هستند.

مقالات روز

همتای اپتیکی برای منابع پرتوایکس

کاندیدهای همتای اپتیکی کمک شایانی در شناخت منابع پرتوایکس می‌کنند. همتای اپتیکی منبع پرتوایکس M82 X-1 چیست؟

مقالات روز

کشف ستاره‌ی فراری از کهکشان آندرومدا

نخستین بار در سال ۱۹۶۱ میلادی نظریه‌ا‌ی مطرح شد که در منظومه‌های دوتایی، هنگامی که همدم اصلی بخش زیادی از جرمش را از دست می‌دهد (برای مثال در انفجار ابرنواختری) …

مقالات روز

آیا تمام شکاف‌ها‌ی مشاهده‌شده در تصاویر آلما را سیاره‌ها ایجاد کرده‌اند؟

آیا شکاف‌ها و حلقه‌هایی که در تصاویر اخیر آلما مشاهده شده‌اند، در حین فرآیند شکل‌گیری سیاره‌ها به وجود آمده‌اند؟

مقالات روز

ساختار کهکشان‌ها عاملی تأثیرگذار بر شیب و پراکندگی رشته‌ی اصلی ستاره‌زایی

بررسی رابطه‌ی بین نرخ ستاره‌زایی و شکل کهکشان‌ها با استفاده از داده‌های تلسکوپ هابل و اسپیتزر.

مقالات روز

کشف شبیه‌ترین سیاره به زمین

کپلر-۴۵۲ب یک سیاره‌ی زمین‌مانند است که حول ستاره‌ی میزبانش که یک ستاره‌ی خورشیدمانند است با دوره تناوب ۳۸۴.۸۴۳ روز می‌چرخد.