برچسب "سیاره"

بازگشت به خانه
مقالات روز

کشف سیاره زمین-مانند در کمربند حیات

در سالهای اخیر، پیدا کردن سیارات زمین‌-مانند مرکز توجه پژوهشهای سیارات فراخورشیدی بوده است. گرچه تاکنون سیاراتی که به اندازه زمین یا حتی کوچکتر باشند کشف شده‌اند، اما کشف سیاره …