برچسب "فراکهکشانی"

بازگشت به خانه
مقالات روز

رصد کهکشان‌های دور با تداخل‌سنج‌های میلیمتری

آرایه‌ی میلیمتری بزرگ آتاکاما (آلما) ۱ مجموعه‌ای از ۶۶ آنتن بسیار دقیق است که مجموعا تداخل‌سنج عظیمی را در صحرای آتاکامای شیلی تشکیل می‌دهند. این ۶۶ آنتن با هم در طول‌موج‌های …

مقالات روز

کشف رشته‌ ابرخوشه‌های ستاره‌زا در اطراف دو کهکشان بیضوی در حال ادغام

این‌که ستارگان در چه محیط‌هایی و تحت چه شرایط فیزیکی در کهکشان‌ها متولد ‌می‌شوند از مهمترین موضوعاتی است که در اخترفیزیک مورد مطالعه قرار می‌گیرد. میزان ستاره‌زایی در کهکشان‌های مختلف …

مقالات روز

کهکشانی پرجرم در حال شکل‌‌گیری، سه میلیارد سال پس از مهبانگ

کهکشان‌ها همان‌طور که در اندازه و شکل با هم متفاوت هستند، جرم‌های بسیار متفاوتی نیز دارند. جرم کهکشان را معمولا با واحد جرم خورشیدی بیان می‌کنند و یکی از کمیت‌های …

مقالات روز

تأثیر برخوردهای پرانرژی کهکشانی در فعال کردن هسته‌ی کهکشان‌ها

در مرکز تعداد زیادی از کهکشان‌ها، ناحیه‌ای بسیار پرانرژی وجود دارد که در طول موج‌های گوناگون، ازامواج رادیویی تا پرتوهای گاما تابش می‌کند. این ناحیه، هسته‌ی کهکشانی فعال نامیده می …

واژه‌نامه

انتقال به سرخ – Redshift

به جابه‌جایی خطوط طیفی به سمت طول‌موج‌های بلندتر (سرخ‌تر) که به علت دور شدن جسم تابنده از ناظر رخ می‌دهد، می‌گویند که واحدی برای بیان فواصل کیهانی است. انتقال به سرخ به علت پدیده دوپلر رخ می‌دهد.

مقالات روز

کشف احتمالی هفت کهکشان اقماری پیرامون کهکشان مارپیچی M101

یکی از مهمترین پرسش‌هایی که در اخترفیزیک و کیهانشناسی تاکنون بی‌پاسخ مانده، مسئله‌ی کهکشان‌های اقماری گمشده است. کهکشان‌های اقماری، کهکشان‌هایی هستند که پیرامون یک کهکشان‌ بزرگتر و یا پرجرمتر بر …

مقالات روز

میدان‌های مرزی: فراسوی آنچه تاکنون دیده‌ایم

کشف نخستین کهکشانهای عالم و پی بردن به نقش آنها در تحول کیهان، یکی از موضوعات پیشرو در علم نجوم است. تصاویر ژرف و فراژرف تلسکوپ فضایی هابل تحول عظیمی …

مقالات روز

سیاهچاله‌های اَبَرپرجرم در مرکز چه کهکشانهایی به وجود می‌آیند؟

نور بیشتر کهکشانهایی که می‌بینیم ناشی از تابش ستاره‌ها و گازهای درون آنها است. در این میان، کهکشانهایی به نام کهکشانهای فعال نیز وجود دارند که در توزیع طیفی انرژی‌شان …

مقالات روز

کهکشانی ۷۰۰ میلیون سال پس از مِهبانگ

در کیهان هرچه به فواصل دورتر نگاه می کنیم در واقع در زمان نیز به گذشته های دورتر می نگریم. به علت محدود بودن سرعت نور، هرچه کهکشانی دورتر از …