برچسب "لکه‌ی خورشیدی"

بازگشت به خانه
مقالات روز

تاثیر فوران‌ها بر لکه‌های خورشیدی

فوران‌های خورشیدی که به نظر می‌آید خود از چرخش لکه‌های خورشیدی به وجود می‌آیند، می‌توانند به نوبه‌ی خود سرعت چرخش لکه‌های خورشیدی را افزایش دهند.