برچسب "نواختر"

بازگشت به خانه
مقالات روز

بیداری یک نواختر کلاسیک

کشف یک نواختر جدید با نام V1213 Cen و مشاهده‌ی رفتارهای قبل و بعد از انفجار آن، کمک شایانی به شناخت تحول نواخترها می‌کند.

مقالات روز

فوران یک نواختر قرمز

فوران M31N 2015-01a رخدادی بسیار درخشان محسوب می‌شود که در بیشینه‌ی درخشندگی مرئی خود به حدود یک میلیون برابر درخشندگی خورشید می‌رسد. این منبع گذرا به احتمال زیاد یک نواختر قرمز است!