برچسب "پرتو گاما"

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

آشکارساز – Detector

به طور کلی به دستگاهی گفته می‌شود که قابلیت ثبت داده در شکل‌های گوناگون را دارد.

واژه‌نامه

پرتو گاما – Gamma Ray

پرتو الکترومغناطیسی با فرکانس و انرژی بسیار زیاد است که در فرآیندهای مختلف اخترفیزیکی تولید می‌شود.

مقالات روز

جستجوی ماده تاریک در رصدخانه‌ی هاک

رصدخانه هاک (HAWC*) به منظور آشکارسازی پرتو گاما و پرتوهای کیهانی در انرژی حدود TeV (تریلیون الکترون ولت) در دست احداث است. این رصدخانه در هر لحظه حدود ۱۵٪ آسمان …