برچسب "کهکشان‌های فعال"

بازگشت به خانه
مقالات روز

دسته‌بندی کهکشان‌ها و هسته‌های کهکشانی فعال

در این مقاله منجمان روش‌های جدیدی را برای طبقه‌بندی و جداسازی کهکشان‌های ستاره‌زا از کهکشان‌هایی که هسته‌ی کهکشانی فعال دارند معرفی می‌کنند.

مقالات روز

سیاهچاله در حال قحطی کهکشان درخشان را به تاریکی می‌برد

منجمان سعی دارند با رصد در طول‌موج‌های گوناگون توضیحی برای تغییر هویت هسته‌ی کهکشان فعال مارکاریان ۱۰۱۸ بیابند.

مقالات روز

فوران‌های پرتوگامای ضعیف: مشاهدات مکمل ماهواره‌های اینتگرال و سوییفت

مطالعه‌ی هم‌زمان مشاهدات دو ماهواره‌ی اینتگرال و سوییفت از منابع اخترفیزیکی ضعیف

مقالات روز

سیاهچاله‌های مرکزی کهکشان‌ها چه تاثیری بر کل کهکشان دارند؟

در این مقاله منجمان تاثیر بازخورد سیاهچاله‌های فعال مرکز کهکشان‌ها را بر ستاره‌زایی در کل کهکشان بررسی می‌کنند.

مقالات روز

شبیه‌سازی‌های سه‌بعدی جت‌های هسته‌های کهکشانی فعال

شبیه‌سازی‌های جدید سه‌بعدی از جت‌های هسته‌های کهکشانی فعال، حد توانی جدیدی برای انواع جت‌ها ارائه می‌دهند.

مقالات روز

اختروش‌های کم‌درخشش نوع ۱ و کره‌وارهای درخشان میزبانشان

اختروش‌های کم‌درخشش فاصله‌ی خالی بین اختروش‌های با انتقال‌به‌سرخ زیاد و سیفرت‌های محلی را پر می‌کنند. این اختروش‌ها هسته‌ی کهکشانی فعال قوی دارند و در عین حال جزییات کهکشان‌ اطرافشان قابل رویت است.

مقالات روز

رابطه‌ی جرم سیاهچاله‌های اَبَرپرجرم و جرم کهکشان میزبانشان

«سیاهچاله‌های اَبَرپرجرم» جرمی بیش از ۱۰۰هزار جرم خورشیدی دارند و در مرکز کهکشان‌ها دیده می‌شوند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که جرم این سیاهچاله‌ها متناسب با جرم ستاره‌ای کهکشان میزبانشان است. در این مقاله این رابطه بررسی شده است.

مقالات روز

توان جت‌های نسبیتی هسته‌های کهکشانی فعال بیشتر از توان قرص برافزایشی آن‌هاست

در مقالات قبلی راجع به هسته‌های کهکشانی فعال و قرص برافزایشی صحبت کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که در بسیاری از هسته‌های کهکشانی فعال، جِتی بسیار پرانرژی شامل مواد و ذرات مختلف …

مقالات روز

SDSS۱۱۳۳: جرمی ناشناخته در یک کهکشان کوتوله‌‌ی نزدیک

سیاهچاله‌های ابرپرجرم معمولا در مرکز کهکشان‌ها قرار دارند، اما این‌بار به نظر می‌رسد منجمان سیاهچاله‌ی ابرپرجرمی را کشف کرده‌اند که ۸۰۰ پارسک (حدود ۲۵۰۰ سال‌نوری) از کهکشان‌ کوتوله‌ی نزدیکش فاصله دارد!