برچسب "کهکشان کوتوله"

بازگشت به خانه
مقالات روز

رصد کهکشان‌های محلی مشابه با کهکشان‌های دوردست

با رصد کهکشان‌های نزدیک که ویژگی‌های مشابه کهکشان‌های دور را دارند می‌توانیم دانشمان را درباره‌ی تحول کهکشان‌ها در ابتدای کیهان افزایش دهیم.

مقالات روز

کشف کهکشانی بسیار کم‌نور در مساحی اقمار ماژلانی

در این مقاله، پژوهشگران کشف یک منظومه‌‌ی ستاره‌ای بسیار کم‌نور در داده‌های «دوربین ماده‌ی تاریک» از اولین مشاهدات «مساحی اقمار ماژلانی» را گزارش می‌دهند.

مقالات روز

کهکشان‌های کوتوله و محاسبه‌ی تابع درخشندگی

مطالعه‌ی نحوه‌ی پیدایش و تحول کهکشان‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف در علم کیهان‌شناسی مشاهداتی است. در میان ابزار‌ها و روش‌های گوناگونی که از دیرباز مورد استفاده‌ی منجمان قرار گرفته است، …