برچسب "کوتوله‌ی سفید"

بازگشت به خانه
مقالات روز

بیداری یک نواختر کلاسیک

کشف یک نواختر جدید با نام V1213 Cen و مشاهده‌ی رفتارهای قبل و بعد از انفجار آن، کمک شایانی به شناخت تحول نواخترها می‌کند.