برچسب "گرانش"

بازگشت به خانه
مقالات روز

عروسک‌های روسی اخترفیزیکی

آیا کیهان نمایشی از عروسک‌های روسی است؟

مقالات آموزشی

آشکارسازی امواج گرانشی برای نخستین بار

امواج گرانشی از پیش‌بینی‌‌های نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین بود که در صد سالگی‌‌ ارائه‌ی این نظریه برای اولین بارآشکارسازی شدند.

مقالات آموزشی

یک‌صد سالگی نظریه‌ی نسبیت عام انیشتین

به تازگی یک‌صدمین سالگرد ارائه‌ی نظریه‌ی نسبیت‌عام توسط انیشتین را پشت‌سر گذاشته‌ایم. به همین مناسبت در این مقاله به زبانی ساده به معرفی‌ و توضیح دو نظریه‌ی نسبیت خاص و عام می‌پردازیم.

مقالات روز

پروژه‌ی جدید کشف امواج گرانشی آغاز به کار کرد!

آغاز کار رصدخانه‌ی Advanced LIGO: این پروژه به هدف کشف و مطالعه‌ی امواج گرانشی ساطع‌شده از منابع اخترفیزیکی، مانند برخورد سیاهچاله‌ها و یا ستاره‌های نوترونی دوتایی، آغاز شده است.