نوشته‌ها توسط حسن فیروزجاهی

بازگشت به خانه
مقالات آموزشی

مدل‌های تورمی چندمیدانه‌ی کاتوره‌ای*

می‌توان گفت که ما امروزه در عصر طلایی کیهان‌شناسی هستیم. در دهه‌های اخیر رصدهای مختلفی چه در سطح زمین و چه در ورای جو زمین تصویر بسیار روشنی از کیهان …