بیشتر بخوانید

کشف یک نواختر جدید با نام V1213 Cen و مشاهده‌ی رفتارهای قبل و بعد از انفجار آن، کمک شایانی به شناخت تحول نواخترها می‌کند.

بیشتر بخوانید

در این مقاله درباره‌ی شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و استفاده‌ی آن‌ها در پژوهش‌های اخترفیزیکی و کیهان‌شناسی می‌گوییم.