بیشتر بخوانید

منجمان ساختار کینماتیکی کهکشان‌های کم‌جرم را با استفاده از طیف‌سنج میدان انتگرالی بررسی کرده‌اند.

ساختار کهکشان‌های کم‌جرم

ساختار کهکشان‌های کم‌جرم

۳ آبان ۱۳۹۵ توسط آیرین شیوایی ۰ دیدگاه
تاثیر فوران‌ها بر لکه‌های خورشیدی

تاثیر فوران‌ها بر لکه‌های خورشیدی

۲۶ مهر ۱۳۹۵ توسط آزاده کیوانی ۰ دیدگاه
بیشتر بخوانید

در این مقاله درباره‌ی شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و استفاده‌ی آن‌ها در پژوهش‌های اخترفیزیکی و کیهان‌شناسی می‌گوییم.