نوشته‌ها توسط آیرین شیوایی

بازگشت به خانه
مقالات روز

کهکشان‌های پرجرم فشرده چگونه به وجود آمده‌اند؟

در این مقاله سناریوهای مختلف پیدایش کهکشان‌های آرام ولی پرجرم و بسیار فشرده بررسی می‌شود.

دسته‌بندی نشده

اندازه‌گیری مستقیم فراوانی فلزی در کهکشان‌های دور

یکی از راه‌های مستقیم‌تر برای اندازه‌گیری فراوانی فلزی اندازه‌گیری شدت خط اکسیژن دوبار یونیزه در طول‌موج ۴۳۶۳ آنگستروم است که در این مقاله برای دورترین کهکشان تا کنون رصد شده است.

مقالات روز

تصویر فراژرف هابل از دید تلسکوپ رادیویی آلما

رصدهای آرایه‌ی رادیویی آلما به بهبود دانش ما از کیهان دوردست و تحول کهکشان‌ها کمک می‌کند.

مقالات روز

پیش‌خوشه‌های کهکشانی

پیش‌خوشه‌های کهکشانی اجداد خوشه‌های عظیم کهکشانی امروزه هستند که شامل صدها کهکشان می‌شوند.

مقالات روز

رد پای غبار میان‌ستاره‌ای در اعماق دریاهای زمین

دانشمندان نشان داده‌اند که تابش‌های آهن-۶۰ که پیشتر در اعماق دریاهای زمین اندازه‌گیری شده بود منشا میان‌ستاره‌ای دارد!

مقالات روز

محاسبه‌ی ستاره‌زایی با استفاده از خطوط طیفی

«آهنگ ستاره‌زایی» کهکشان‌ها یکی از کمیت‌های مهم در بهتر فهمیدن تحول کهکشان‌هاست. در این مقاله مولفان مشخصه‌های گوناگون آهنگ ستاره‌زایی را با یکدیگر مقایسه می‌کنند.

مقالات روز

کشف دورترین کهکشان عالم

چند میلیارد سال اولیه‌ی کیهان پس از مهبانگ، دوران بسیار مهمی در کیهان‌شناسی به شمار می‌آید. در این دوران اولین ستاره‌ها و کهکشان‌ها به وجود آمده‌اند. در همان زمان رویداد …

مقالات روز

رصد فوران رادیویی مرموز

منجمان توانستند برای نخستین بار منشا فوران‌های سریع رادیویی را نشانه‌گیری کنند.

مقالات روز

از چه راه‌هایی می‌توان به میزان غبار در کهکشان‌ها پی برد؟

در این مقاله از روشی نسبتا جدید برای مقایسه سه نشانگر میزان غبار در کهکشان‌های دور استفاده شده است.

مقالات روز

تحول ساختار کهکشان‌ها در طی زمان

در این مقاله مولفان ساختار و اندازه‌ی کهکشان‌ها را بررسی می‌کنند تا به چگونگی تحول کهکشان‌های ستاره‌زا و کهکشان‌های خاموش پی ببرند.