نوشته‌ها توسط کاوه واسعی

بازگشت به خانه
مقالات روز

نعل اسب کیهانی آنقدرها هم برای بازیونش کیهان شگون نداشت

دوران بازیونش یکی از دورانهای مهم در تاریخ کیهان شناسی است که دانشمندان هنوز علت آن را نمی دانند. در این مقاله، دانشمندان سعی می کنند با رصد کهکشانی دوردست درباره این دوران بیشتر بیاموزند.