واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

لکه‌‌ی خورشیدی – Sunspot

ناحیه تیره‌ای بر سطح خورشید است، که بر اثر میدان مغناطیسی منطقه‌ای شدید خورشید، به طور موقت در لایه نورسپهر(فوتوسفر) خورشید به وجود می‌آید.

واژه‌نامه

بهمن هوایی – Air Shower

آبشاری از ذرات یونیده شده و تابش الکترومغناطیسی که در برخورد یک ذره‌ی اولیه‌ی پرتو کیهانی با جو زمین ایجاد می‌شود.

واژه‌نامه

هسته‌ی کهکشانی فعال – Active Galactic Nucleus

منطقه کوچکی در مرکز برخی از کهکشان‌ها است که درخشندگی بسیار زیادی دارد. درخشندگی زیاد هسته‌های فعال کهکشانی تصور می‌شود که ناشی از سیاهچاله بسیار پرجرمی در مرکز کهکشان باشد.

واژه‌نامه

پارسک – Parsec

واحد اندازه‌گیری فواصل بزرگ نجومی است. یک پارسک برابر فاصله‌ای است که در آن شعاع میانگین مدار زمین به دور خورشید، زاویه‌ای برابر یک ثانیه قوسی (یک سه هزار و شش‌صدم درجه) ایجاد می‌کند.

واژه‌نامه

پرتو گاما – Gamma Ray

پرتو الکترومغناطیسی با فرکانس و انرژی بسیار زیاد است که در فرآیندهای مختلف اخترفیزیکی تولید می‌شود.

واژه‌نامه

پرتوهای کیهانی – Cosmic Rays

ذرات بنیادی پرانرژی که از فضای خارج از جو زمین وارد جو می‌شوند. منشا این ذرات که غالبا باردار هستند به درستی شناخته نشده است، هرچند کاندیدهای منابع آن‌ها شامل فعالیت‌های خورشیدی، انفجارهای ابرنواختری، فعالیت‌های هسته‌های فعال کهکشانی، برخوردهای کهکشان‌ها و غیره هستند.

واژه‌نامه

ابرنواختر – Supernova

به انفجار ستاره‌های پرجرم در انتهای دوران تحولشان ‌می‌گویند، که درخشندگی بسیار زیادی دارد و زمان کم‌نور شدنش از چند هفته تا چند ماه ممکن است طول بکشد.