سمینارهای آموزشی

بازگشت به خانه
سمینارهای آموزشی

قرص‌های برافزایشی مغناطیسی حول سیاهچاله‌ی چرخشی

موضوع سخنرانی: قرص‌های برافزایشی مغناطیسی حول سیاهچاله‌ی چرخشی تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۵ می ۲۰۱۵) سخنران: فاطمه حسین‌نوری درباره‌ی سخنران: فاطمه حسین‌نوری، دانشجوی دوره‌ی دکترای اخترفیزیک دانشگاه ایالتی واشنگتن در پولمن است. فاطمه …

سمینارهای آموزشی

مطالعه‌ی نقش محیط بر فعالیت ستاره‌زایی کهکشان‌ها

سخنرانی مجازی غزاله عرفانیان‌فر، پژوهشگر پسادکترای اخترفیزیک، در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) با موضوع مطالعه‌ی نقش محیط بر فعالیت ستاره‌زایی کهکشان‌ها

سمینارهای آموزشی

مطالعه‌ی فتومتریک و طیف‌سنجی کهکشان‌های پرجرم

موضوع سخنرانی: مطالعه‌ی فتومتریک و طیف‌سنجی کهکشان‌های پرجرم در انتقال‌به‌سرخ‌های بالای ۳ تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳ (۶ ژانویه ۲۰۱۵) سخنران: هوشنگ نیری درباره‌ی سخنران: هوشنگ نیری پژوهشگر پَسادکترای نجوم رصدی در دانشگاه …

سمینارهای آموزشی

شبکه‌ی رصدخانه‌ی پیام‌رسان چندگانه‌ی اخترفیزیکی

موضوع سخنرانی: شبکه‌ی رصدخانه‌ی پیام‌رسان چندگانه‌ی اخترفیزیکی تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۳ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۴) سخنران: آزاده کیوانی درباره‌ی سخنران: آزاده کیوانی، پژوهشگر پَسادکترا در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا است که در زمینه‌ی …

سمینارهای آموزشی

مطالعه‌ی کهکشان‌های خط نشری در ابعاد کیلوپارسک

سخنرانی مجازی شوبانه همتی، دانشجوی دوره‌ی دکترای اخترفیزیک، در پژوهشگاه دانش‌های بنیاد (IPM) با موضوع مطالعات کهکشانهای خطی نشری در ابعاد کیلوپارسک