PAH-metllicity

تصویر ۲: وابستگی شدت تابش ذرات غبار PAH (محور عمودی) بر فراوانی فلزی (محور افقی) در کهکشان‌ها در انتقال‌به‌سرخ حدود ۲. نشانه‌های نارنجی، میانگین کمیت‌ها را نشان می‌دهند. بر اساس این نمودار، فراوانی ذرات غبار ‌PAH در کهکشان‌های کم‌فلز بسیار کمتر است.

تصویر ۲: وابستگی شدت تابش ذرات غبار PAH (محور عمودی) بر فراوانی فلزی (محور افقی) در کهکشان‌ها در انتقال‌به‌سرخ حدود ۲. نشانه‌های نارنجی، میانگین کمیت‌ها را نشان می‌دهند. بر اساس این نمودار، فراوانی ذرات غبار ‌PAH در کهکشان‌های کم‌فلز بسیار کمتر است.

دسته‌ها:

درباره نویسنده

آیرین شیوایی

پژوهشگر پَسادکترا در زمینه‌ی نجوم رصدی کهکشان‌ها و عضو تیم علمی ابزار فروسرخ تلسکوپ فضایی جیمز وب در دانشگاه آریزونا است. او در سال ۲۰۱۷ دکترای فیزیک خود را از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید، در زمینه‌ی تحول کهکشان‌های جوان عالم از طریق بررسی غبار میان‌ستاره‌ای و ستاره‌زایی آن‌ها، دریافت کرد. او برای مطالعه و بررسی این کهکشان‌ها، که حدود ۱۰ میلیارد سال نوری از ما فاصله دارند، از داده‌های تلسکوپ‌های زمینی کک و تلسکوپ‌های فضایی هابل و اِسپیتزر استفاده می‌کند.

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
بخش‌های لازم مشخص شده‌اند*