اختلاف‌منظر – Parallax

Parallax
|ˈperəˌlaks|

اختلاف منظر، روشی برای اندازه‌گیری فاصله‌ی اجرام نجومی تا مشاهده‌گر زمینی. نقاط ۱ و ۲ نمایانگر موقعیت مشاهده‌گر در دو زمان مختلف از جرم نجومی یا ستاره است. تصویر از https://goo.gl/3yWT36

اختلاف منظر، روشی برای اندازه‌گیری فاصله‌ی اجرام نجومی تا مشاهده‌گر زمینی. نقاط ۱ و ۲ نمایانگر موقعیت مشاهده‌گر در دو زمان مختلف از جرم نجومی یا ستاره است. تصویر از https://goo.gl/3yWT36

اختلاف‌منظر

اختلاف‌منظر، تفاوت جهت مشاهده‌‌شده‌ی یک جرم نجومی توسط ناظر زمینی در دو نقطه‌ی مجزا است. به بیان دیگر، تغییر ظاهری موقعیت یک ستاره‌ی نزدیک نسبت به پس‌زمینه‌ی ثابت ستاره‌های دوردست از دید ناظر زمینی است.

اختلاف‌منظر روشی است برای اندازه‌گیری فاصله‌ی اجرام نجومی تا زمین یا خورشید. با دانستن مکان مشاهده‌گر در دو نقطه‌ی مختلفی که مشاهده انجام شده است و موقعیت جرم نجومی، می‌توان زاویه‌ی مثلث تشکیل‌شده و فاصله‌ی جرم تا مشاهده‌گر را محاسبه کرد.

دسته‌ها: واژه‌نامه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
بخش‌های لازم مشخص شده‌اند*