fig1

شکل ۱- شبکه مستطیلی سام، آموزش داده شده با رنگ کهکشان‌ها در هفت فیلتر متمادی مریی و فروسرخ. سمت چپ: رنگ‌آمیزی شده با متوسط انتقال‌یه‌سرخ نورسنجی کهکشان‌ها در هر سلول. وسط: رنگ‌آمیزی شده با متوسط انتقال به سرخ‌ طیف‌سنجی در سلول‌های حاوی کهکشان طیف‌نگاری شده. سمت راست: رنگ‌آمیزی شده با تعداد کهکشان‌ها در هر سلول.

شکل ۱- شبکه مستطیلی سام، آموزش داده شده با رنگ کهکشان‌ها در هفت فیلتر متمادی مریی و فروسرخ. سمت چپ: رنگ‌آمیزی شده با متوسط انتقال‌یه‌سرخ نورسنجی کهکشان‌ها در هر سلول. وسط: رنگ‌آمیزی شده با متوسط انتقال به سرخ‌ طیف‌سنجی در سلول‌های حاوی کهکشان طیف‌نگاری شده. سمت راست: رنگ‌آمیزی شده با تعداد کهکشان‌ها در هر سلول.

دسته‌ها:

درباره نویسنده

آیرین شیوایی

پژوهشگر پَسادکترا در زمینه‌ی نجوم رصدی کهکشان‌ها در دانشگاه آریزونا است. او هم‌اکنون عضو تیم علمی ابزار فروسرخ تلسکوپ فضایی جیمز وب است. او در سال ۲۰۱۷ دکترای فیزیک خود را از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید دریافت کرد. پروژه‌ی دکترای او تحقیق درباره‌ی چگونگی تحول کهکشان‌های جوان عالم از طریق بررسی غبار میان‌ستاره‌ای و ستاره‌زایی در آن‌ها بود. او برای مطالعه و بررسی این کهکشان‌ها، که حدود ۱۰ میلیارد سال نوری از ما فاصله دارند، از داده‌های تلسکوپ‌های زمینی کک و تلسکوپ‌های فضایی هابل و اِسپیتزر استفاده کرد.

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
بخش‌های لازم مشخص شده‌اند*