fig2

شکل ۲- شبکه مستطیلی سام، آموزش داده شده با رنگ کهکشان‌ها در هفت فیلتر متمادی مریی و فروسرخ رنگ‌آمیزی شده با متوسط انتقال به سرخ طیف‌سنجی در سلول‌های حاوی کهکشان طیف‌نگاری شده. سمت راست: پیش از این تحقیق. وسط: اضافه شده در این تحقیق. سمت چپ: تمامی طیف‌های موجود و گرفته شده تا اینجا.

شکل ۲- شبکه مستطیلی سام، آموزش داده شده با رنگ کهکشان‌ها در هفت فیلتر متمادی مریی و فروسرخ رنگ‌آمیزی شده با متوسط انتقال به سرخ طیف‌سنجی در سلول‌های حاوی کهکشان طیف‌نگاری شده. سمت راست: پیش از این تحقیق. وسط: اضافه شده در این تحقیق. سمت چپ: تمامی طیف‌های موجود و گرفته شده تا اینجا.

دسته‌ها:

درباره نویسنده

آیرین شیوایی

پژوهشگر پَسادکترا در زمینه‌ی نجوم رصدی کهکشان‌ها و عضو تیم علمی ابزار فروسرخ تلسکوپ فضایی جیمز وب در دانشگاه آریزونا است. او در سال ۲۰۱۷ دکترای فیزیک خود را از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید، در زمینه‌ی تحول کهکشان‌های جوان عالم از طریق بررسی غبار میان‌ستاره‌ای و ستاره‌زایی آن‌ها، دریافت کرد. او برای مطالعه و بررسی این کهکشان‌ها، که حدود ۱۰ میلیارد سال نوری از ما فاصله دارند، از داده‌های تلسکوپ‌های زمینی کک و تلسکوپ‌های فضایی هابل و اِسپیتزر استفاده می‌کند.

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
بخش‌های لازم مشخص شده‌اند*