نمودار رنگ-رنگ

شکل ۱: در این نمودار محورهای عمودی و افقی نسیب شار نوری در دو فیلتر گوناگون (یا همان رنگ) را نشان می‌دهند (محور عمودی شار ۲۱ میکرون به ۱۵ میکرون و محور افقی شار ۱۸ به ۱۰ میکرون). به چنین نمودارهایی، نمودار رنگ-رنگ می‌گویند. با استفاده از این دو رنگ می‌توان کهکشان‌های ستاره‌زا (SFG)، هسته‌های کهکشانی فعال (AGN)، و کهکشان‌های ترکیبی (Composite) را طبقه‌بندی کرد.

شکل ۱: در این نمودار محورهای عمودی و افقی نسیب شار نوری در دو فیلتر گوناگون (یا همان رنگ) را نشان می‌دهند (محور عمودی شار ۲۱ میکرون به ۱۵ میکرون و محور افقی شار ۱۸ به ۱۰ میکرون). به چنین نمودارهایی، نمودار رنگ-رنگ می‌گویند. با استفاده از این دو رنگ می‌توان کهکشان‌های ستاره‌زا (SFG)، هسته‌های کهکشانی فعال (AGN)، و کهکشان‌های ترکیبی (Composite) را طبقه‌بندی کرد.

دسته‌ها:

درباره نویسنده

آیرین شیوایی

پژوهشگر پَسادکترا در زمینه‌ی نجوم رصدی کهکشان‌ها و عضو تیم علمی ابزار فروسرخ تلسکوپ فضایی جیمز وب در دانشگاه آریزونا است. او در سال ۲۰۱۷ دکترای فیزیک خود را از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید، در زمینه‌ی تحول کهکشان‌های جوان عالم از طریق بررسی غبار میان‌ستاره‌ای و ستاره‌زایی آن‌ها، دریافت کرد. او برای مطالعه و بررسی این کهکشان‌ها، که حدود ۱۰ میلیارد سال نوری از ما فاصله دارند، از داده‌های تلسکوپ‌های زمینی کک و تلسکوپ‌های فضایی هابل و اِسپیتزر استفاده می‌کند.

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
بخش‌های لازم مشخص شده‌اند*