Screen Shot 2018-01-07 at 12.14.41 PM

شکل ۱: تحول زمانی کمیت‌های آهنگ جذب ماده (پنل اول)، آنتروپی کل (پنل دوم)، کسر الکترون در ترکیب پلاسمای قرص (پنل سوم) و دمای متوسط (پنل آخر) برای  قرص برافزایشی فاقد میدان مغناطیسی (منحنی مشکی)، با میدان ضعیف (منحنی قرمز) و با میدان قوی (منحنی آبی). میدان مغناطیسی به طور کلی باعث افزایش آهنگ جذب ماده، آنتروپی و کسر الکترون و همچنین کاهش دمای متوسط قرص می‌شود.

شکل ۱: تحول زمانی کمیت‌های آهنگ جذب ماده (پنل اول)، آنتروپی کل (پنل دوم)، کسر الکترون در ترکیب پلاسمای قرص (پنل سوم) و دمای متوسط (پنل آخر) برای قرص برافزایشی فاقد میدان مغناطیسی (منحنی مشکی)، با میدان ضعیف (منحنی قرمز) و با میدان قوی (منحنی آبی). میدان مغناطیسی به طور کلی باعث افزایش آهنگ جذب ماده، آنتروپی و کسر الکترون و همچنین کاهش دمای متوسط قرص می‌شود.

دسته‌ها:

درباره نویسنده

آیرین شیوایی

پژوهشگر پَسادکترا در زمینه‌ی نجوم رصدی کهکشان‌ها و عضو تیم علمی ابزار فروسرخ تلسکوپ فضایی جیمز وب در دانشگاه آریزونا است. او در سال ۲۰۱۷ دکترای فیزیک خود را از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید، در زمینه‌ی تحول کهکشان‌های جوان عالم از طریق بررسی غبار میان‌ستاره‌ای و ستاره‌زایی آن‌ها، دریافت کرد. او برای مطالعه و بررسی این کهکشان‌ها، که حدود ۱۰ میلیارد سال نوری از ما فاصله دارند، از داده‌های تلسکوپ‌های زمینی کک و تلسکوپ‌های فضایی هابل و اِسپیتزر استفاده می‌کند.

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
بخش‌های لازم مشخص شده‌اند*