Screen Shot 2018-01-07 at 12.22.13 PM

شکل ۴: تغییرات آهنگ آنتروپی بر حسب زمان تفکیک‌شده برای عوامل گرمایشی و سرمایشی موثر برای قرص برافزایشی با میدان مغناطیسی قوی. اثرهای گرمایشی شامل اثرهای میدان مغناطیسی و ویسکوزیته عددی ناشی از خطاهای عددی است (منحنی مشکی). اثر سرمایشی ناشی از تابش ذرات نوترینو (منحنی قرمز) و سرمایش ناشی از سقوط پلاسمای داغ درون سیاهچاله (منحنی آبی) است.

شکل ۴: تغییرات آهنگ آنتروپی بر حسب زمان تفکیک‌شده برای عوامل گرمایشی و سرمایشی موثر برای قرص برافزایشی با میدان مغناطیسی قوی. اثرهای گرمایشی شامل اثرهای میدان مغناطیسی و ویسکوزیته عددی ناشی از خطاهای عددی است (منحنی مشکی). اثر سرمایشی ناشی از تابش ذرات نوترینو (منحنی قرمز) و سرمایش ناشی از سقوط پلاسمای داغ درون سیاهچاله (منحنی آبی) است.

دسته‌ها:

درباره نویسنده

آیرین شیوایی

پژوهشگر پَسادکترا در زمینه‌ی نجوم رصدی کهکشان‌ها و عضو تیم علمی ابزار فروسرخ تلسکوپ فضایی جیمز وب در دانشگاه آریزونا است. او در سال ۲۰۱۷ دکترای فیزیک خود را از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید، در زمینه‌ی تحول کهکشان‌های جوان عالم از طریق بررسی غبار میان‌ستاره‌ای و ستاره‌زایی آن‌ها، دریافت کرد. او برای مطالعه و بررسی این کهکشان‌ها، که حدود ۱۰ میلیارد سال نوری از ما فاصله دارند، از داده‌های تلسکوپ‌های زمینی کک و تلسکوپ‌های فضایی هابل و اِسپیتزر استفاده می‌کند.

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
بخش‌های لازم مشخص شده‌اند*