برچسب "نوترینو"

بازگشت به خانه
مقالات روز

مطالعه‌ی ماده‌ی تاریک کهکشان توسط نوترینوهای کیهانی پرانرژی

روشی نوین برای بررسی برهم کنش نوترینوهای پرانرژی و ماده‌ی تاریک

مقالات روز

جستجوی منابع اخترفیزیکی نوترینوها در داده‌های ۷ ساله‌ی رصدخانه‌ی آیس‌کیوب

رصدخانه‌ی آیس‌کیوب در داده‌های ۷ ساله‌ی خود به دنبال کشف منابع اخترفیزیکی نوترینوها است.

مقالات روز

روش جدید برای تفکیک طعم‌های مختلف نوترینوها

ترکیب طعم نوترینوها هنوز یکی از ناشناخته‌های دنیای نجوم نوترینوهاست. در این مقاله، روش جدیدی در راستای شناخت بهتر ترکیب طعم نوترینوها مطرح می‌شود.

مقالات آموزشی

داستان ماده‌ی تاریک: جستجوی غیرمستقیم

تلاش‌های متعدد برای کشف ماده‌ی تاریک توسط آشکارسازی ذرات بنیادی ساطع‌شده از منابع اخترفیزیکی.

مقالات روز

جستجو برای کشف منابع نقطه‌ای نوترینوها

ترکیب داده‌های نوترینوی دو رصدخانه‌ی IceCube و ANTARES ما را به کشف منابع نقطه‌ای نوترینوها نزدیک‌تر می‌کند.

مقالات آموزشی

نوبل فیزیک ۲۰۱۵ برای نوترینوها

جایزه‌ی نوبل فیزیک امسال را نوترینوها از آنِ خود کردند.

مقالات روز

مشاهدات خوشه‌ی «گلوله» و ماده‌ی تاریک

مشاهدات خوشه‌ی گلوله توسط NuSTAR برای مطالعه‌ی تابش خط ماده‌ی تاریک در محدوده‌ی ۳ تا ۸۰ کیلوالکترون‌ولت!

مقالات روز

کشف یک ابرنواختر نوع ۲ از طریق بررسی یک نوترینو

نوترینوهای رصدشده در زمین، منجر به کشف یک ابرنواختر جدید شده‌اند. هرچند این ابرنواختر به احتمال زیاد منبع تولید‌کننده‌ی این نوترینوها نبوده است، اما ابرنواختر غیرعادی و جالبی است و تلاش‌ها برای کشف منابع گذاری اخترفیزیکی نوترینوها به روش دنبال‌کردن نوترینوهای رصدشده با استفاده از امواج الکترومغناطیسی ادامه دارد.