انتقال به سرخ – Redshift

Redshift |ˈredˈSHift|

نمودار رابطه فاصله با انتقال به سرخ. محور عمودی فاصله کهکشان را از ما بر حسب مگاپارسک نشان می‌دهد، و محور افقی بیان‌گر عدد انتقال به سرخ است.

نمودار رابطه فاصله با انتقال به سرخ. محور عمودی فاصله کهکشان را از ما بر حسب مگاپارسک نشان می‌دهد، و محور افقی بیان‌گر عدد انتقال به سرخ است.

انتقال به سرخ

به جابه‌جایی خطوط طیفی به سمت طول‌موج‌های بلندتر (سرخ‌تر) که به علت دور شدن جسم تابنده از ناظر رخ می‌دهد می‌گویند، که واحدی برای بیان فواصل کیهانی است. انتقال به سرخ به علت پدیده دوپلر رخ می‌دهد.

از آنجایی که کیهان در حال انبساط است، از دید ما در کهکشان راه شیری، همه کهکشان‌های دوردست در حال دور شدن هستند. هرچه فاصله کهکشان از ما بیشتر باشد، با سرعت بیشتری نیز از ما دور می‌شود، و به این ترتیب انتقال به سرخ خطوط طیفی آن بیشتر خواهد بود. به همین علت، انتقال به سرخ روشی برای بیان فواصل عظیم کیهانی است و با حرف z نشان داده می‌شود. کهکشان راه شیری در انتقال به سرخ z=۰ قرار دارد. انتقال به سرخ کهکشانی در فاصله حدود ۱۰ میلیارد سال نوری (۳۰۰۰ میلیون پارسک) از ما برابر z=۲ است. رابطه انتقال به سرخ با فاصله، رابطه‌ای خطی نیست.

دسته‌ها: واژه‌نامه
برچسب‌ها: فراکهکشانی

بازتاب‌ها

 1. دوپلر – Doppler effect | اسطرلاب (StarYab) ۲۷ خرداد, ۱۳۹۳، ۲۱:۲۲

  […] جابه‌جایی خطوط نیز بیشتر خواهد بود. در کیهان‌شناسی از انتقال به سرخ برای بیان فاصله‌های کیهانی نیز استفاده […]

 2. کهکشان‌های مجازی درشبیه‌سازی کیهانی | اسطرلاب (StarYab) ۲۷ خرداد, ۱۳۹۳، ۲۱:۲۶

  […] از ۱۲ میلیون سال بعد از شروع مهبانگ تا زمان حاضر (انتقال به سرخ صفر) مورد بررسی قرار می گیرد. این حجم شبیه سازی شده از […]

 3. میدان‌های مرزی: فراسوی آنچه تاکنون دیده‌ایم | اسطرلاب (StarYab) ۲۷ خرداد, ۱۳۹۳، ۲۱:۲۷

  […] است که  ما خط ۹۱۲ آنگستروم رسیده از آن را، به علت پدیده انتقال به سرخ داپلر، در طول موج ۱۲۵۰۰ آنگستروم می‌بینیم. از این راه […]

 4. اثر همگرایی گرانشی بر ابرنواخترهای نوع ۱ | اسطرلاب (StarYab) ۲۷ خرداد, ۱۳۹۳، ۲۱:۲۸

  […] دهد. بر طبق این مشاهدات برآورد شده است که این ابرنواختر انتقال به سرخی برابر ۱/۳۹ دارد. با استفاده از مقدار انتقال به سرخ و […]

 5. سیاهچاله‌های اَبَرپرجرم در مرکز چه کهکشانهایی به وجود می‌آیند؟ | اسطرلاب (StarYab) ۲۷ خرداد, ۱۳۹۳، ۲۱:۲۸

  […] این مقاله، طیف فروسرخ دور چند صد کهکشان فعال، در انتقال به سرخهای کمتر از ۱، با استفاده از تلسکوپ فضایی هِرشل۳ رصد شده […]

 6. میدان‌های مغناطیسی اولیه و خط ۲۱ سانتی‌متر هیدروژن | اسطرلاب (StarYab) ۲۷ خرداد, ۱۳۹۳، ۲۱:۲۹

  […] خط ۲۱ سانتی‌متر هیدروژن در محدوده‌ی انتقال به سرخ بین ۱۰ تا۵۰، اطلاعات بسیار مهمی در مورد سیگنال ۲۱ […]

 7. کهکشانی ۷۰۰ میلیون سال پس از مِهبانگ | اسطرلاب (StarYab) ۲۷ خرداد, ۱۳۹۳، ۲۱:۳۰

  […] برای بیان فاصله کهکشانهای بسیار دور از واحدی به نام «انتقال به سرخ» (redshift) استفاده می کنند و آن را با حرف z نشان می دهند. به […]

 8. تأثیر برخوردهای پرانرژی کهکشانی در فعال کردن هسته‌ی کهکشان‌ها | اسطرلاب (StarYab) ۲ تیر, ۱۳۹۳، ۱۸:۴۴

  […] این مقاله نمونه‌ی آماری بزرگی از ۸۳۴ کهکشان فعال را درانتقال به سرخ‌های ۰ تا ۳ مطالعه کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای […]

 9. کهکشانی پرجرم در حال شکل‌‌گیری، سه میلیارد سال پس از مهبانگ | اسطرلاب (StarYab) ۱۶ تیر, ۱۳۹۳، ۰۶:۵۳

  […] است، گزارش می‌شود. این هسته در ۱۱ میلیارد سال پیش، در انتقال به سرخ ۲/۳ رصد شده است. پیش از این کهکشان‌های پرجرم دیگری در […]

 10. کشف رشته‌ ابرخوشه‌های ستاره‌زا در اطراف دو کهکشان بیضوی در حال ادغام | اسطرلاب (StarYab) ۲۳ تیر, ۱۳۹۳، ۰۸:۳۴

  […] این مطالعه در آغاز به منظور بر‌رسی کهکشان‌هایی با انتقال به سرخ بالا (کهکشان‌های پس‌زمینه‌ی خوشه‌ی کهکشانی) صورت […]

 11. رصد کهکشان‌های دور با تداخل‌سنج‌های میلیمتری | اسطرلاب (StarYab) ۶ مرداد, ۱۳۹۳، ۰۷:۱۷

  […] برای رصد طول‌موجهای فروسرخ کهکشان‌های دوردست با انتقال به سرخ زیاد است. برای مثال، خط نشری کربن یونیزه شده [CII] در […]

 12. ارتباط میان تشکیل ستاره‌ها و فعالیت هسته‌های کهکشانی | اسطرلاب (StarYab) ۲۰ مرداد, ۱۳۹۳، ۰۶:۰۰

  […] نمونه از کهکشان‌های میزبان هسته‌های فعال در بازه‌ی انتقال به سرخ ۰/۲ تا ۱/۲ به بررسی‌ رابطه‌ی نرخ ستاره‌زایی در […]

 13. رابطه‌ی فراوانی فلزی و جرم ستاره‌ای کهکشان‌های دوردست | اسطرلاب (StarYab) ۳ شهریور, ۱۳۹۳، ۰۵:۲۹

  […] این مقاله، نویسندگان با بررسی طیف ۸۷ کهکشان در انتقال‌ به سرخ حدود ۲/۳، فراوانی فلزی این کهکشان‌ها را محاسبه کرده و […]

 14. گزارش بازدید از رصدخانه‌ی مونت ویلسون | اسطرلاب (StarYab) ۱۰ شهریور, ۱۳۹۳، ۰۷:۳۳

  […] سپس وی با اندازه‌گیری‌های خود و استفاده از داده‌های انتقال به سرخ کهکشان‌های مختلف «میلتون هامسون۴» و «وستو اسلیفر۵»، […]

 15. مطالعه تابع درخشندگی انتقال به سرخ ۷ و ۸، با کمک عدسی‌های گرانشی | اسطرلاب (StarYab) ۱۷ شهریور, ۱۳۹۳، ۱۱:۲۵

  […] آوردن تابع درخشندگی منجمان کهکشان‌ها را در یک بازه‌ی انتقال به سرخ مشخص رصد می‌کنند و چگالی تعداد آنها را در هر درخشندگی […]

 16. مطالعه‌ی کهکشان‌های خط نشری در ابعاد کیلوپارسک | اسطرلاب (StarYab) ۷ مهر, ۱۳۹۳، ۰۸:۲۹

  […] هابل و داده‌های طیف‌سنجی از تلسکوپ ده متری کِک را در انتقال‌به‌سرخ‌های متوسط (۰/۲ تا ۱/۳) در ابعاد کیلوپارسک بررسی می‌کند. […]

 17. تحول فعالیت‌های ستاره‌زایی در گروه‌های کهکشانی | اسطرلاب (StarYab) ۲۱ مهر, ۱۳۹۳، ۰۸:۳۳

  […] را نشان می‌دهد. علاوه بر داده‌های پرتوی ایکس، ما به انتقال‌به‌سرخ کهکشان‌ها (برای به‌دست آوردن اعضای گروه‌ها)، درخشنگی […]

 18. آیا کهکشان‌های نخستین عالم ستاره‌زایی کم‌بازدهی داشتند؟ | اسطرلاب (StarYab) ۵ آبان, ۱۳۹۳، ۰۷:۴۷

  […] مشابه فراوانی فلزی گازهای کهکشان‌های آغازین عالم در انتقال‌به‌سرخ‌های ۷ تا ۱۲ است، که ستاره‌های نسل دوم از آنها به وجود […]

 19. غبار در کهکشان‌های دور | اسطرلاب (StarYab) ۱۵ دی, ۱۳۹۳، ۰۸:۰۵

  […] انتقال‌به‌سرخ‌های پایین منحنی جذبی با روش‌های مستقیم اندازه‌گیری شده […]

 20. کهکشانی که نباید وجود می‌داشت! | اسطرلاب (StarYab) ۱۸ اسفند, ۱۳۹۳، ۰۹:۳۱

  […] متعددی برای یافتن کاندیدهای کهکشانی در انتقال‌به‌سرخ‌های بالا یعنی زمانی که سن عالم  کمتر از دو یا سه میلیارد […]

 21. کشف یک کوازار با سیاهچاله‌ای با جرم  ۱۲ میلیارد برابر جرم خورشید در انتقال به سرخ ۶/۳ | اسطرلاب (StarYab) ۲۵ اسفند, ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

  […] سیاهچاله‌هایی با جرم یک میلیارد برابر جرم خورشید، در انتقال‌به‌سرخ‌های بالاتر از ۶ کشف شده‌اند. اگرچه حضور سیاهچاله‌هایی […]

 22. اندازه‌گیری ستاره‌زایی کهکشان‌ها در دوران بیشینه‌ی ستاره‌زایی کیهان | اسطرلاب (StarYab) ۱۰ فروردین, ۱۳۹۴، ۰۶:۵۸

  […] انتقال‌به‌سرخ ۲، زمانی که عالم فقط حدود ۳ میلیارد سال سن داشته است (سن کنونی عالم حدود ۱۴ میلیارد سال است)، دوره‌ی مهمی در تحول کهکشان‌ها محسوب می‌شود. این دوران، بیشینه‌ی ستاره‌زایی در کهکشان‌ها است (تصویر ۱) و زمانی است که کهکشان‌ها بیشترین جرم ستاره‌ای خود را کسب کردند. به همین علت، بررسی این دوره از کیهان نقش کلیدی در بهتر فهمیدن تحول کهکشان‌ها دارد. […]

 23. فانوس‌هایی در آسمان | اسطرلاب (StarYab) ۳۱ فروردین, ۱۳۹۴، ۰۶:۵۹

  […] می‌شوند (توجه کنید که فاصله‌ی یک گیگا پارسک معادل انتقال‌به‌سرخ ۰.۲۵ در کیهان‌شناسی ما است). کهکشان‌های کوتوله‌ی […]

 24. تلسکوپ‌های غول‌پيکر زمينی و چالش بر سر ساخت تلسکوپ ۳۰ متری هاوايی | اسطرلاب (StarYab) ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۴، ۰۶:۵۸

  […] می‌توانند طیف رسیده از دوره‌های ابتدایی کیهان را در انتقال‌به‌سرخ حدود ۱۰۰۰ بررسی کنند. این تلسکوپ می‌تواند تصویر جامعی […]

 25. جرم کهکشان‌‌ها چه رابطه‌ای با نرخ ستاره‌زایی آن‌ها دارد؟ | اسطرلاب (StarYab) ۳۰ تیر, ۱۳۹۴، ۰۷:۴۴

  […] من و همکارانم به مطالعه‌ی رشته‌ی اصلی کهکشان‌ها در انتقال‌به‌سرخ ۲ پرداخته‌ایم. انتقال‌به‌سرخ ۲، یعنی حدود ۳ میلیارد […]

 26. آیا ما تنها تمدن در جهان هستیم؟ | اسطرلاب (StarYab) ۲۶ مرداد, ۱۳۹۴، ۰۶:۵۴

  […] دیده می‌شود که آهنگ شکل‌گیری سیارات زمین‌-مانند از انتقال‌به‌سرخ ۲ و سیارات غول‌پیکر از انتقال‌به‌سرخ ۱ رو به افول […]

 27. ساختار کهکشان‌ها عاملی تأثیرگذار بر شیب و پراکندگی رشته‌ی اصلی ستاره‌زایی | اسطرلاب (StarYab) ۷ بهمن, ۱۳۹۴، ۱۵:۴۶

  […] با استفاده از یک نمونه‌ی ۲۳،۸۴۸ تایی از کهکشان‌ها در انتقال‌به‌سرخ ۰.۵ تا ۲.۵ از یکی از کاتالوگ‌های نورسنجی هابل […]

 28. رابطه‌ی جرم سیاهچاله‌های اَبَرپرجرم و جرم کهکشان میزبانشان | اسطرلاب (StarYab) ۷ بهمن, ۱۳۹۴، ۱۵:۴۶

  […] از طریق روش‌های گوناگون اندازه‌گیری می‌شود. اما در انتقال‌به‌سرخ‌های بالا، منجمان به داده‌های غنی کهکشان‌های محلی دسترسی […]

 29. رصد فوران رادیویی مرموز | اسطرلاب (StarYab) ۶ فروردین, ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

  […] از آن به میزان ثابتی رسیده است که از یک کهکشان بیضوی در انتقال‌به‌سرخ ۰٫۵ انتظار […]

 30. کشف دورترین کهکشان عالم | اسطرلاب (StarYab) ۶ فروردین, ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

  […] تا به حال رصد شده را کشف کنند. این کهکشان بسیار پرنور در انتقال‌به‌سرخ ۱۱.۰۹ قرار دارد و نورش از بیش از ۱۳ میلیارد سال گذشته به […]

 31. محاسبه‌ی ستاره‌زایی با استفاده از خطوط طیفی | اسطرلاب (StarYab) ۹ فروردین, ۱۳۹۵، ۰۷:۰۱

  […] در این مقاله برای نخستین بار برای کهکشان‌های دور (در انتقال‌به‌سرخ ۲) نشان دادیم که خطوط نشری سحابی مشخصه‌‌ی قابل […]

 32. چگونه کهکشان‌های غیرستاره‌زا رشد می‌کنند؟ | اسطرلاب (StarYab) ۳۰ فروردین, ۱۳۹۵، ۰۷:۳۳

  […] مطالعه‌ی کهکشان‌های دور دست یا کهکشان‌هایی است که در انتقال‌به‌سرخ‌های بالاتر وجود دارند (به بیانی مطالعه‌ی کهکشان‌هایی که […]

 33. پیش‌خوشه‌های کهکشانی | اسطرلاب (StarYab) ۳ خرداد, ۱۳۹۵، ۰۶:۵۰

  […] و جرمی حدود ۱۰۱۴ تا ۱۰۱۵ برابر جرم خورشید دارند. در انتقال‌به‌سرخ ۳ کیهان حدود ۳ میلیارد سال سن داشته است. در آن زمان سن […]

 34. تصویر فراژرف هابل از دید تلسکوپ رادیویی آلما | اسطرلاب (StarYab) ۱۷ خرداد, ۱۳۹۵، ۰۸:۳۰

  […] آلما ناحیه‌ی فروسرخ دور را در کهکشان‌های دوردست (انتقال‌به‌سرخ ۱ تا ۳) نشان می‌دهد. از آنجایی که عمق این تصاویر زیاد […]

 35. کهکشان‌های کوتوله و محاسبه‌ی تابع درخشندگی | اسطرلاب (StarYab) ۲۳ خرداد, ۱۳۹۵، ۲۱:۵۹

  […] به همین دلیل، اندازه‌گیری این تابع در درخشندگی‌ها و انتقال به سرخ‌های متفاوت، یکی از روش‌های متداول برای فهم شکل‌گیری […]

 36. نعل اسب کیهانی آنقدرها هم برای بازیونش کیهان شگون نداشت | اسطرلاب (StarYab) ۴ مرداد, ۱۳۹۵، ۰۶:۴۷

  […] نشان می دهد که هیدروژنهای محیط میان‌کهکشانی پس از انتقال‌به‌سرخ ۶ (حدود یک میلیارد سال پس از مهبانگ) به صورت کامل یونیزه […]

 37. کهکشان‌های پرجرم فشرده چگونه به وجود آمده‌اند؟ | اسطرلاب (StarYab) ۲۵ مرداد, ۱۳۹۵، ۰۸:۰۳

  […] و جرم ستاره‌ای شش کهکشان فشرده و ستاره‌زا را در انتقال‌به‌سرخ ۲.۵ بررسی کنند. این کهکشان‌ها اجداد کهکشان‌های آرام […]

 38. غبار کهکشانی در چه محیط‌هایی تابش می‌کند؟ | اسطرلاب (StarYab) ۲۹ شهریور, ۱۳۹۵، ۰۷:۳۶

  […] بیشینه‌ی این تابش‌ها در طول‌موج ۷.۷ میکرون است که در انتقال‌به‌سرخ ۲، بر اثر سرخ‌گرایی، به طول موج حدود ۲۴ میکرون […]

 39. ساختار کهکشان‌های کم‌جرم | اسطرلاب (StarYab) ۳ آبان, ۱۳۹۵، ۰۹:۴۱

  […] KMOS بر روی تلسکوپ VLT رصد کنند. در این مقاله ۳۲ کهکشان در انتقال‌به‌سرخ ۱ تا ۳ (دوران اوج ستاره‌زایی در کیهان) بررسی شده‌اند و […]

 40. تاییدی بر شتاب‌ مثبت انبساط جهان | اسطرلاب (StarYab) ۱۰ آبان, ۱۳۹۵، ۰۷:۲۶

  […] که در فواصل دورتر قرار دارند یا به عبارتی انتقال‌به‌سرخ بزرگتری دارند، در دنیایی که ماده غالب است، کم‌نورتر […]

 41. تحول کهکشان‌های پرجرم در کیهان | اسطرلاب (StarYab) ۲۲ آذر, ۱۳۹۵، ۰۹:۰۳

  […] متعدد نشان داده است که این دو دسته در طول زمان کیهانی (انتقال‌به‌سرخ) تغییر و تحول پیدا می‌کنند. علاوه بر این دو دسته‌ی […]

 42. مطالعه‌ی مستقیم فوران‌های رادیویی سریع | اسطرلاب (StarYab) ۲۰ دی, ۱۳۹۵، ۰۹:۱۱

  […] تخمین‌های این مقاله اگر منبع در انتقال‌به‌سرخ کم‌تر از ۰.۳۲ قرار داشته باشد، منبع فوران و منبع پایا […]

 43. کهکشانی پرجرم و خاموش در ابتدای کیهان | اسطرلاب (StarYab) ۲۷ دی, ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

  […] در آن نسبت منیزیوم به آهن (Mg/Fe) اندازه‌گیری شده است در انتقال‌به‌سرخ ۱٫۴ قرار دارد. در فاصله‌ای دورتر (انتقال‌به‌سرخ ۱.۶) […]

 44. ثبت بادهای کهکشانی در کهکشانی دور | اسطرلاب (StarYab) ۲۵ بهمن, ۱۳۹۵، ۰۶:۴۶

  […] بار نقشه‌ی تابش آهن یونیزه شده (FeII*) را در کهکشانی در انتقال‌به‌سرخ ۱.۲۹ ثبت کنند. تصویر ۱ نقشه‌ی تابش آهن یونیزه (بالا) و […]

 45. رصد کهکشان‌های مشابه نخستین کهکشان‌های عالم | اسطرلاب (StarYab) ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵، ۰۹:۲۸

  […] در این مقاله، جمعیتی از کهکشان‌های دوره‌های میانه (در انتقال‌به‌سرخ ۲.۴ تا ۳.۵) که ویژگی‌های مشابه کهکشان‌های اولیه را […]

 46. آیا کهکشان‌ها کیهان را یونیزه کردند؟ | اسطرلاب (StarYab) ۱ خرداد, ۱۳۹۶، ۰۷:۱۱

  […] یونیزه کردن هیدروژن، ۱۳.۶ الکترون‌ولت) در آن دوران (انتقال‌به‌سرخ بیشتر از ۶) غیر ممکن است، چرا که هیدروژن خنثی در محیط […]

 47. سیاهچاله در حال قحطی کهکشان درخشان را به تاریکی می‌برد | اسطرلاب (StarYab) ۵ تیر, ۱۳۹۶، ۰۷:۰۸

  […] ۱۰۱۸  (انتقال‌به‌سرخ: ۰.۰۳۵) در طی ۳۰ سال گذشته از هسته‌های کهکشانی فعال نوع […]

 48. کالیبراسیون انتقال‌به‌سرخ کهکشان‌ها با شبکه‌های عصبی مصنوعی، از ملزومات کیهان‌شناسی دقیق | اسطرلاب (StarYab) ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶، ۰۶:۳۸

  […] رشد ساختارها در سه بعد از طریق همگرایی گرانشی ضعیف، به انتقال‌به‌سرخ‌های با دقت بسیار بالا برای میلیارد‌ها کهکشان نیاز […]

 49. نخستین اندازه‌گیری فراوانی فلزی کهکشانی دورتر از ۱۲ میلیارد سال پیش | اسطرلاب (StarYab) ۱۴ شهریور, ۱۳۹۶، ۰۷:۱۳

  […] فروسرخ جدید متحول شده است. نور مرئی کهکشان‌های دور (در انتقال‌به‌سرخ حدود ۲) به علت انبساط کیهان به طول‌موج‌های بلندتر […]

 50. کهکشان‌ها چه مقدار فوتون‌‌های پرانرژی تولید می‌کنند؟ | اسطرلاب (StarYab) ۲۲ آبان, ۱۳۹۶، ۰۶:۰۲

  […] فوتون‌های یونیزه‌کننده را برای حدود ۷۰۰ کهکشان‌ در انتقال‌به‌سرخ ۱.۵ تا ۲.۵ اندازه‌گیری کرده‌ایم. یکی از مزیت‌های این […]

دیدگاه‌ها

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
بخش‌های لازم مشخص شده‌اند*