پارسک – Parsec

Parsec |ˈpärˌsek|

اگر فاصله ستاره قرمز از زمین (D) یک پارسک باشد، جابه‌جایی زمین در مدارش به اندازه یک واحد نجومی (1AU) موجب تغییر مکان زاویه‌ای ستاره قرمز (p) به اندازه یک ثانیه قوسی خواهد شد.

اگر فاصله ستاره قرمز از زمین (D) یک پارسک باشد، جابه‌جایی زمین در مدارش به اندازه یک واحد نجومی (۱AU) موجب تغییر مکان زاویه‌ای ستاره قرمز (p) به اندازه یک ثانیه قوسی خواهد شد.

پارسِک

واحد اندازه‌گیری فواصل بزرگ نجومی است. یک پارسک برابر فاصله‌ای است که در آن شعاع میانگین مدار زمین به دور خورشید، زاویه‌ای برابر یک ثانیه قوسی (یک سه هزار و شش‌صدم درجه) ایجاد می‌کند.
تغییر زاویه یک جرم آسمانی در آسمان، بر اثر حرکت زمین در مدارش (برابر یک واحد نجومی)، «اختلاف منظر» نام دارد. جرمی که در فاصله یک پارسکی قرار دارد، اختلاف منظری برابر یک ثانیه قوسی خواهد داشت.

یک پارسک برابر ۳/۲۶ سال نوری، و ۳۱ تریلیون کیلومتر است.

دسته‌ها: واژه‌نامه

بازتاب‌ها

 1. کشف دو سیاره فراخورشیدی جدید با روش دوپلِر | اسطرلاب (StarYab) ۲۱ خرداد, ۱۳۹۳، ۰۹:۳۴

  […] کپتین در فاصله ۳/۹۱ پارسکی از خورشید، نزدیک‌ترین ستاره‌ی هاله کهکشان به ما است. […]

 2. تاثیر برخوردهای پرانرژی در شکل‌گیری میله کهکشان‌ها | اسطرلاب (StarYab) ۲۱ خرداد, ۱۳۹۳، ۰۹:۳۶

  […] اما با این حال، با روش تئوری میله‌ای به اندازه ۳/۸ کیلوپارسک۱، و با روش رصدی میله‌ای به اندازه ۸/۱ کیلوپارسک، تشخیص […]

 3. کهکشان‌های مجازی درشبیه‌سازی کیهانی | اسطرلاب (StarYab) ۲۱ خرداد, ۱۳۹۳، ۰۹:۳۷

  […] در این پروژه، تحولات یک نمونه از جهان به حجم ۱۰۶/۵ مگا پارسک مکعب۲، از ۱۲ میلیون سال بعد از شروع مهبانگ تا زمان حاضر […]

 4. نخستین نور رسیده از ابرنواختر کهکشان M82 در چه زمانی بود؟ | اسطرلاب (StarYab) ۲۱ خرداد, ۱۳۹۳، ۰۹:۳۹

  […] کشف شده ۱۹۷۲E در کهکشان NGC 5253 (با فاصله میانگین ۳/۸ پارسک از ما) بود. ابرنواختر ۲۰۱۱fe در M101 یکی دیگر از […]

 5. انتقال به سرخ – Redshift | اسطرلاب (StarYab) ۲۷ خرداد, ۱۳۹۳، ۲۱:۱۹

  […] در فاصله حدود ۱۰ میلیارد سال نوری (۳۰۰۰ میلیون پارسک) از ما برابر z=۲ است. رابطه انتقال به سرخ با فاصله، […]

 6. میدان‌های مغناطیسی کهکشانی چه تأثیری بر پرتوهای کیهانی پرانرژی می‌گذارند؟ | اسطرلاب (StarYab) ۱۰ تیر, ۱۳۹۳، ۰۷:۵۰

  […] نمی‌توانند از منابعی که در فواصل بیش از حدود ۱۰۰ مگاپارسک قرار دارند ناشی شوند و در نتیجه برای یافتن منشأ آن‌ها […]

 7. کشف رشته‌ ابرخوشه‌های ستاره‌زا در اطراف دو کهکشان بیضوی در حال ادغام | اسطرلاب (StarYab) ۲۳ تیر, ۱۳۹۳، ۰۸:۳۵

  […] بین هسته‌های این دو کهکشان بیضوی در حدود ۷ کیلوپارسک است. بررسی‌های انجام شده توسط طیف سنجی، احتمال اینکه […]

 8. آیا حبابی از گازهای داغ منظومه‌ی ما را احاطه کرده است؟ | اسطرلاب (StarYab) ۱۳ مرداد, ۱۳۹۳، ۱۶:۵۴

  […] نزدیک و یا به بیان دیگر «محلی» به ما می‌رسد (حدود ۱۰۰ پارسک از خورشید). هم‌چنین مشاهدات نشان می‌دهند که در حدود […]

 9. گزارش بازدید از رصدخانه‌ی مونت ویلسون | اسطرلاب (StarYab) ۱۰ شهریور, ۱۳۹۳، ۰۷:۳۴

  […] خود منطبق کند که شیب آن ۵۰۰ «کیلومتر بر ثانیه بر مگاپارسک» بود و از آن پس «ثابت هابل» نامیده شد. هرچند این عدد از […]

 10. کشف سیاهچاله‌ی اَبَرپرجرم در مرکز کهکشان کوتوله‌ی فرافشرده | اسطرلاب (StarYab) ۳۱ شهریور, ۱۳۹۳، ۰۷:۲۳

  […] کوتوله‌ی فرافشرده‌ی شناخته شده است و در فاصله‌ی ۶/۶ کیلوپارسکی از مرکز کهکشان بیضوی پرجرم M۶۰ قرار دارد (منظور فاصله […]

 11. مطالعه‌ی کهکشان‌های خط نشری در ابعاد کیلوپارسک | اسطرلاب (StarYab) ۷ مهر, ۱۳۹۳، ۰۷:۰۶

  […] بود، مگر با مطالعه‌ی درون کهکشان‌ها در ابعاد کیلوپارسک یا […]

 12. آیا کهکشان‌های نخستین عالم ستاره‌زایی کم‌بازدهی داشتند؟ | اسطرلاب (StarYab) ۵ آبان, ۱۳۹۳، ۰۷:۴۵

  […] در این مقاله به نام سدس-آ۱، در فاصله‌ی ۱.۴ مگاپارسکی از ما است و نسبت فراوانی اکسیژن به هیدروژن آن ۷ درصد […]

 13. SDSS۱۱۳۳: جرمی ناشناخته در یک کهکشان کوتوله‌‌ی نزدیک | اسطرلاب (StarYab) ۳ آذر, ۱۳۹۳، ۰۸:۰۰

  […] منجمان سیاهچاله‌ی ابرپرجرمی را کشف کرده‌اند که ۸۰۰ پارسک (حدود ۲۵۰۰ سال‌نوری) از کهکشان‌ کوتوله‌ی نزدیکش […]

 14. فوران گازهای ملکولی به خارج از کهکشان‌های فعال | اسطرلاب (StarYab) ۱ دی, ۱۳۹۳، ۰۹:۵۳

  […] گاز ملکولی کهکشان می‌شد که تا فاصله‌ی کمی (کمتر از یک کیلوپارسک) از کهکشان خارج شده بودند. تاکنون شواهدی مبنی بر اینکه […]

 15. کشف حلقه‌های عظیم سیاره‌ی فراخورشیدی از طریق اختفا | اسطرلاب (StarYab) ۱۳ بهمن, ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

  […] رفتار پیچیده‌تری نشان می‌دهد. این ستاره که در ۱۳۳ پارسکی ما قرار دارد اختفاهای متعددی داشته است، مانند آنکه در […]

 16. زندگی درون یک حباب | اسطرلاب (StarYab) ۱۱ اسفند, ۱۳۹۳، ۰۸:۰۶

  […] است! اندازه‌ی این حباب درونِ صفحه‌ی کهکشانی حدود ۱۰۰ پارسک، و در جهت عمود بر صفحه‌ی کهکشانی تا صدها پارسک هم […]

 17. ماده‌ی تاریک می‌درخشد! | اسطرلاب (StarYab) ۱۷ فروردین, ۱۳۹۴، ۰۹:۳۸

  […] Navarro-Frenk-White استفاده نموده و فاصله تا M101 را برابر با ۷ مگاپارسک در نظر گرفته‌ایم. نتایج حاصل به صورت نمودار در شکل ۲ […]

 18. فانوس‌هایی در آسمان | اسطرلاب (StarYab) ۳۱ فروردین, ۱۳۹۴، ۰۶:۵۹

  […] در پیمایش‌های اپتیکی زمینی در فواصلی دورتر از چند مگاپارسک کار بسیار دشواری خواهد بود. در این مقاله، نویسندگان […]

 19. کشف منظومه‌های ستاره‌ای بسیار فشرده | اسطرلاب (StarYab) ۱۵ تیر, ۱۳۹۴، ۰۷:۰۲

  […] سنبله، M59 و M85، پیدا کردند. این دو در فاصله‌ی ۱۴.۹ و ۱۷.۹ مگاپارسک […]

 20. شار گاز به داخل کهکشان‌ها علتی بر کاهش فراوانی فلزی | اسطرلاب (StarYab) ۷ بهمن, ۱۳۹۴، ۱۵:۴۷

  […] که مناطق فعال ستاره‌زایی هستند (با شعاعی برابر ۰.۴ کیلوپارسک) با فراوانی فلزی سایر مناطق کهکشان متوجه شدند که مناطق […]

 21. واحد نجومی – Astronomical Unit | اسطرلاب (StarYab) ۷ بهمن, ۱۳۹۴، ۱۵:۴۸

  […] می‌شود. برای اندازه‌گیری فواصل بیشتر منجمان از پارسِک استفاده […]

 22. دومین ثبت امواج گرانشی در لایگو | اسطرلاب (StarYab) ۳۱ خرداد, ۱۳۹۵، ۰۵:۱۶

  […] با ۵سیگما است. فاصله‌ی منبع این موج گرانشی ۴۴۰ مگاپارسک برابر با انتقال‌به‌سرخ ۰.۰۹ تخمین زده شده […]

 23. کشف سیاره‌‌ای در کمربند حیات نزدیک‌ترین ستاره به ما | اسطرلاب (StarYab) ۱۵ شهریور, ۱۳۹۵، ۰۷:۵۴

  […] سرخ پروکسیما-قنطورس در فاصله‌ی ۱.۲۹۵ پارسکی (۴.۲۴۳ سال نوری) از ما، نزدیک‌ترین ستاره به خورشید است. […]

 24. کشف کهکشانی بسیار کم‌نور در مساحی اقمار ماژلانی | اسطرلاب (StarYab) ۲۲ شهریور, ۱۳۹۵، ۰۶:۵۶

  […] شامل ستاره‌های پیر کم‌فلز است که در فاصله‌ی ۴۵ کیلوپارسک از خورشید قرار دارد. اندازه‌ی این کهکشان، که حدود ۴۶ […]

 25. کشف اولین کهکشانِ حاوی ۹۸ درصد ماده‌ی تاریک | اسطرلاب (StarYab) ۱۲ مهر, ۱۳۹۵، ۰۸:۰۸

  […] میزان شعاع نیم‌نور کهکشان مقداری معادل ۴.۳ کیلوپارسک به دست می‌آید. سپس برای تخمین جرم موجود در درون کهکشان […]

 26. کشف همتای گذرای پرتو گاما برای یک فوران رادیویی سریع | اسطرلاب (StarYab) ۶ دی, ۱۳۹۵، ۰۸:۵۲

  […] این فوران‌ها در فواصل کیهانی (بزرگتر از ۱ گیگاپارسک) تولید می‌شوند که این موضوع جذابیت آن‌ها را افزایش […]

 27. سیاهچاله در حال قحطی کهکشان درخشان را به تاریکی می‌برد | اسطرلاب (StarYab) ۵ تیر, ۱۳۹۶، ۰۷:۲۲

  […] یک جریان بیرون‌رونده (outflow) در فاصله ی حدود ۰.۰۱ پارسکی از هسته باشد. این جریان بیرون‌رونده می‌تواند با ایجاد […]

 28. تخمین اندازه‌ی شعاع ستاره‌ی نوترونی با استفاده از امواج گرانشی | اسطرلاب (StarYab) ۲ مرداد, ۱۳۹۶، ۱۶:۲۳

  […] دوتایی ستاره‌ی نوترونی در فاصله‌های دورتر از ۱۰۰ مگاپارسک می‌توان با تقریب خوبی شعاع ستاره‌ی نوترونی را تخمین […]

دیدگاه‌ها

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
بخش‌های لازم مشخص شده‌اند*